Upravit stránku
Na provlhčený a vyrovnaný podklad naneseme dvousložkovou hydroizolační stěrku MAPELASTIC. Nejdříve po 12 hodinách naneseme zubovou stěrkou lepící tmel KERAFLEX.
Parapetní deska

Rovněž na rubovou stranu parapetní desky nanášíme vrstvu lepícího tmelu (metoda oboustranného lepení). Orientační spotřeba lepidla KERAFLEX na 1 m2 plochy činí cca. 5 kg. Pro spárování (nejdříve po 24 hodinách)

doporučujeme použít speciální spárovací hmotu ULTRACOLOR plus (5, nebo 23 kg/pytel). Při použití jiných hydroizolačních, lepících a spárovacích směsí neposkytujeme záruku proti vzniku výkvětů!

Parapetní desky pokládejte vždy v mírném sklonu, aby v místech u oken nedocházelo při deštích k zadržování vody. Požadovaného sklonu docílíte správným rozložením vrstvy lepidla. Doporučujeme rovněž zachovat přesah parapetní desky a to cca 2 cm. Okraj parapetní desky je technologicky řešen tak, aby přesahem parapetní desky vznikla tzv. okapnička, díky které nebude odváděná voda stékat po fasádě. Zabráníte tak nežádoucím mapám, které by mohla odtékající voda způsobit na fasádě vašeho domu.

Uvedený postup se týká lepení a spárování parapetních desek při použití u cihlového, nebo porobetonového zdiva.

U jiných typů nosných konstrukcí (např. dřevostaveb) doporučujeme konzultaci s obchodními zástupci firmy Klinker Centrum s.r.o.