Upravit stránku

V poslední dekádě se Praha dočkala významných investic v oblasti dopravní infrastruktury. Došlo k dokončení hned dvou projektů, které zásadně ovlivňující dopravní infrastrukturu našeho hlavního města. Těmito projekty jsou stavba Tunelového komplexu Blanka a rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu. Na obou projektech se Klinker Centrum podílelo jako subdodavatel lícových cihlových materiálů a my jsme hrdí na to, že jsme mohli být součástí takto významných staveb.

 

Tunelový komplex Blanka

Tunelový komplex Blanka představuje jeden z nejrozsáhlejších a nejvíce složitých projektů, které byly na území hlavního města Prahy realizovány. Tomu odpovídala také délka příprav, které začaly již v roce 1999. Po nich následovala územní rozhodnutí, stavební povolení a samotné stavební práce začaly až v roce 2007. Stavba byla dokončena v roce 2015 a 19. 9. 2015 byl tunel slavnostně otevřen pro zkušební provoz. Od té doby využívá tunely denně téměř 100 000 řidičů.

Naše materiály najdete v těchto částech tunelů:

krizovatka.jpg
Studie křižovatky Malovanka, www.turistika.cz
silnice.jpg
krizovatka2.jpg
Autor Jan Loužek (Aktron), licence CC BY-SA 3.0

Od svého zahájení získala stavba Tunelového komplexu Blanka několik ocenění v různých architektonických soutěžích

pohar
Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě v soutěži ČDS&T 2015, v kategorii Mosty a tunely.
pohar
Stavba roku 2016 v soutěži pořádané Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS).
pohar
Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
rekonstrukce.jpg

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Po 170 letech od svého prvního otevření se v loňském roce Negrelliho viadukt dočkal znovuotevření po své kompletní tříleté rekonstrukci.

Negrelliho viadukt vznikl v letech 1845-1849 jako součást železničního propojení Olomouc-Praha-Drážďany. Se svými 1 110 metry délky neměl v Evropě přes půl století konkurenci a doposud je nejdelším železničním mostem u nás. Na stavbě se tehdy podílelo až 3 000 českých, německých i italských dělníků pod vedením inženýra Aloise Negrelliho, který měl celou stavbu na starost. Ve světovém měřítku šlo o ojedinělou stavbu, ale i dnes viadukt zůstává impozantní stavbou, proto i jeho rekonstrukce přitahovala zaslouženou pozornost.

mapa.jpg

Původně most sestával z 87 oblouků, z nichž osm stálo přímo ve Vltavě. V roce 1871 byl most rozšířen o karlínský spojovací viadukt o délce 351 metrů. Během současné rekonstrukce bylo opraveno 100 oblouků, z nichž 45 získá nové využití nekomerčních a komerčních prostor pro oživení města. Část oblouků je kamenná a část z cihel. Právě na opravy cihlových oblouků naše společnost Klinker Centrum dodala více než 300 000 ks červených klinker cihel ve formátu 290x140x65 mm. Pod dohledem památkářů byla část cihlového zdiva obnovena a část nahrazena klinker cihlami od nás.

Rekonstrukci provedly společnosti HOCHTIEF CZ a. s., STRABAG Rail a.s. a AVERS, spol. s r.o.. Z plánovaných dvou let oprav se nakonec díky horšímu stavu některých oblouků protáhla rekonstrukce na téměř tři roky. Skoro tříleté práce zahrnovaly kompletní výměnu železničního svršku včetně technologických částí, výměnu 3,3 km kolejnic a zastaralého zabezpečovacího zařízení. Také náklady se vyšplhaly z původních 1,4 mld. na 1,9 mld. Kč.

rekonsturkce.jpg

Negrelliho viadukt je bezesporu unikátní stavbou v centru Prahy - na jedné straně kulturní památka, na druhé straně železniční tepna. Do budoucna má být také každodenním centrem pro setkávání obyvatel a návštěvníků Prahy. V několika opravených obloucích by měl vzniknout prostor, kde najdeme kavárny, obchůdky a nové klidové plochy se zelení a stromy.

My v Klinker Centru jsme rádi, že na tento projekt byly pro technické a vzhledové vlastnosti vybrány právě klinker cihly z naší nabídky a že se díky kooperaci s firmou Avers podařilo krásné dílo. Vedle stavby Tunelu Blanku a rekonstrukcí pražských kanalizací byl tak pro nás Negrelliho viadukt dalším velkým projektem v Praze, na který jsme opravdu hrdí. Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci podíleli a věříme, že most bude po této zásadní rekonstrukci sloužit minimálně dalších 170 let.

  • rekonstrukce3.jpg
  • rekonstrukce4.jpg
  • rekonstrukce2.jpg
  • rekonstrukce1.jpg

www.klinkercentrum.cz

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro zobrazení videí, návodů, plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti je však nutné povolit i volitelné cookies. Pomozte nám zlepšovat naše webové stránky kliknutím na tlačítko "Rozumím", kterým tyto volitelné cookies povolíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti