Proč zvolit Klinker

1. CIHLA - osvědčený stavební materiál.

Ve stavebnictví se cihly používají již více než 5 000 let. Tak dlouho se generace před námi přesvědčovaly o výhodách a kvalitách tohoto krásného stavebního materiálu.

Lícové cihly klinker a lícové cihly ( dále jen cihly) jsou ekologicky nezávadný stavební materiál s minimální nasákavostí, vynikající pevností a mrazuvzdorností. Mají mimořádnou odolnost proti všem povětrnostním vlivům. Sotva nějaký jiný stavební materiál nabízí tolik rozličných možností k realizaci Vašich kreativních nápadů.

Cihly mají mnoho předností, které plně využijeme zejména při použití na obvodovém vrstveném zdivu. Dále se úspěšně používají na komíny, zahradní zídky a ploty, na zahradní grily a krby apod.

Díky svým vynikajícím vlastnostem jsou cihly vhodné všude tam, kde je třeba vytvořit trvale krásné, kreativní prostředí nepodléhající času a nekladoucí si takřka žádné nároky na údržbu.

Navrhnout, vyprojektovat a zhotovit obvodové stěny z vrstveného zdiva patří do kapitoly nejmodernějšího stavitelství a architektury.

Obvodová vrstvená stěna se skládá z několika částí:

1. z vnitřního nosného nebo výplňového (při použití skeletu) zdiva
2. z kvalitní tepelně izolační vrstvy
3. z vnějšího pláště, líce, zhotoveného nejlépe z cihel
 

Záměrně zdůrazňujeme zhotovení líce z klinkrů místo běžných lícových cihel. Nejpodstatnější rozdíl mezi klinkrem a lícovou cihlou je v nasákavosti materiálu. Zatímco nasákavost u nás běžně dostupných lícových cihel se pohybuje v rozmezí 12 až 18 %, naše cihly klinker mají skutečnou nasákavost jen 4 až 6 %, tedy třikrát nižší než lícové cihly. Dokladem jsou certifikáty CE.


Výhodou takto málo nasákavého stavebního materiálu - klinker je, že se při výstavbě používají běžné mokré stavební procesy, ale současně nemůže docházet k vadám vyskytujících se na více nasákavých lícových cihlách (tvorba prvotních i druhotných výkvětů na hotovém zdivu, menší odolnost proti účinkům povětrnostních vlivů apod.).


Použití cihel klinker Vám zaručí neměnnost a trvanlivost vaší fasády.

Někteří výrobci lícových cihel doporučují dodatečné ošetření povrchu lícového zdiva nákladnými a málo účinnými vodu odpuzujícími nebo i speciálními nátěry. Režné zdivo z cihel klinker žádný takovýto nátěr nepotřebuje.

NÁŠ KLINKER RÖBEN PROSTĚ VODU NEPŘIJÍMÁ !!!
 

2.NABÍDKA - skutečný originál pro každého.

Naše nabídka Vám umožní vytvořit a vlastnit skutečný originál domu, komínu, zahradní zídky, krbu apod..

Nabízíme Vám klinkery od předních evropských i světových producentů cihel klinker. Cihly klinker se vyrábí z nejkvalitnější cihlářské hlíny s použitím nejmodernějších technologických postupů výroby, které zaručují prvotřídní kvalitu a parametry splňující požadavky i nejnáročnějších stavebníků.

A navíc nabídka barev, tvarů, dezénů, povrchových úprav a jejich vzájemné kombinace nám umožní splnit jakékoliv Vaše přání.

Všechny námi nabízené výrobky jsou pravidelně kontrolovány a zkoušeny v nezávislých testovacích ústavech.

3. DRUHY ZDIVA - teplo do Vašeho domova.

Požadavky na co největší tepelný odpor zdiva vede dnes projektanty a stavitele k navrhování a budování vrstveného obvodového zdiva s kvalitní tepelně izolační vrstvou.

Vnitřní, nejlépe cihlové zdivo, tvoří vlastní nosnou konstrukci stavby nebo při použití skeletu u větších objektů tvoří výplňové zdivo.

I vnitřní zdivo má svoji tepelnou funkci. Od vnitřního zdiva, kromě jiného, požadujeme, aby bylo schopno tepelnou energii přijímat, akumulovat ji a podle potřeby ji i uvolňovat.

Speciální tepelná izolace - vrstva tloušťky 5 až 12 cm při použití kvalitních tepelně izolačních materiálů (PPS, PUR, minerální rohože) chrání před pronikáním chladu do budovy v zimních měsících, ale i před působením sluneční energie v letních měsících - interiér izoluje před vnějšími vlivy počasí.

Režné zdivo zhotovené z kvalitních ostře pálených cihel - klinkerů - chrání celý objekt, celou stavbu před všemi povětrnostními vlivy počasí.

Režné zdivo z cihel klinker má vlastnosti, které nemá žádná jiná fasáda.

Celá stavba neustále přirozeně dýchá - vždyť je to přírodní materiál. A navíc jednoduše vytvořený systém odvětrávání zdiva pomocí kanálků a mezer zaručuje podstatně delší trvanlivost všech materiálů použitých pro stavbu. Tím se hlavně prodlouží životnost celé stavby a úplně odpadá údržba fasády. Nakonec stačí se podívat kolem sebe na otlučené a oprýskané fasády!

Nabízíme Vám nejmodernější řešení se zárukou.

4. VAZBY ZDIVA - tradice a současnost.

Existuje mnoho možností vazby zdiva, jak je předvedeno na příkladech. K lepšímu porovnání jsme použili ve všech příkladech stejného formátu (formát NF=240x115x71 mm) cihel klinker

Z mnoha druhů různých vazeb si můžete vybrat například vazbu:

1. Běhounovou - Všechny vrstvy tvoří běhouny, které jsou přesazeny o 1/2 cihly nebo o 1/4 cihly.

2. Blokovou - Běhouny a vazáky se pravidelně v řadách střídají. Styčné spáry řad leží kolmo přes sebe.

3. Křížovou - Podobně jako u blokové vazby se mění řady vazáků a běhounů. Styčné spáry každé druhé běhounové řady jsou přesazeny o 1/2 délky cihly. Z toho vzniká charakteristická „křížová vazba“.

4. Gotickou - Běhouny a vazáky se pravidelně střídají v každé řadě. Styčné spáry leží ob řadu nad sebou a přitom jsou přesazeny o 1/4 cihly.

5. Holandskou - Po dvou běhounech a jednom vazáku se pravidelně střídají řady, přitom styčné spáry každé druhé řady leží nad sebou.

6. Divokou - Jak říká název, mění se běhouny a vazáky nepravidelně.

Asi nejvíce a nejčastěji používanou vazbou bude vazba BĚHOUNOVÁ.

5. NAVRHOVÁNÍ - nejmodernější řešení obvodových stěn.

Aby bylo možno splnit požadavky ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov a současně držet krok se světovým vývojem v oblasti navrhování a projektování obvodových stěn budov musí dnes projekční firmy pracovat se stavebními materiály, které tyto požadavky splňují.

Vývoj ukázal, že dnes již tyto požadavky nesplňuje jednovrstvé obvodové zdivo opatřené vnější omítkou. Musí se použít kvalitní tepelná izolace a ta se musí vzhledem ke svým vlastnostem účinně chránit.

Nejmodernějším řešením jsou vrstvené obvodové stěny, nejlépe stěny dvouplášťové větrané s tepelně izolační vrstvou.

Spojení kvalitních cihlových bloků THERM, vyráběných ve všech modifikacích a rozměrech, kvalitní tepelně izolační vrstvy a především velice kvalitních cihel klinker umožní projekční firmě dodržet všechny požadavky ČSN i EN.

Kromě již zmiňovaného tepelného odporu vrstvené zdivo řeší problém neprůzvučnosti obvodových plášťů budov.

Samozřejmostí je hygienická i ekologická nezávadnost nabízených stavebních materiálů.

Skutečná skladba obvodové vrstvené stěny záleží na požadavcích a přáních stavebníka a na fundovanosti projekční firmy, protože naše nabídka dovoluje splnit jakýkoliv požadavek a přání.

Stavebník, který počítá, snadno zjistí, že šetřit na nesprávném místě se nevyplácí. Je dobré vědět, že investice do kvalitních stavebních materiálů, do dobrého projektu a do precizně odvedeného zednického řemesla se mu brzy vrátí. Dobře ví, že ceny energií neustále porostou a že údržba a opravy staveb přináší problémy a stojí spoustu peněz.

6. PROJEKTOVÁNÍ - nic není nemožné.

Zásady.

Při projektování budov a navrhování jejich vnějších stěn se často bere v úvahu jenom výtvarné hledisko a rychlost výstavby. Zapomíná se, že obvodový plášť je také vystaven nepříznivým vlivům povětrnosti. Při dešti nastává provlhnutí stěny zaviněné především špatnou skladbou obvodového pláště a zejména nevhodně vybraným stavebním materiálem.

Režné zdivo zhotovené z cihel klinker je odolné proti všem povětrnostním vlivům. Je velice odolné vůči změnám počasí, vůči účinkům mrazu a zejména chrání vnější stěnu před přijímáním vlhkosti. Režné zdivo z cihel klinker zaručí, že ostatní materiály použité v obvodovém plášti budou mít podstatně větší životnost, a zejména použité tepelně izolační materiály budou chráněny před přijímáním vlhkosti.

Tím bude zaručeno, že tepelný odpor navrženého obvodového pláště bude konstantní, že se nebude snižovat vlivem zvýšené vlhkosti stěny. Problémem není ani řešení difuze vodních par.

Problematika difuze vodních par a tvorby výkvětů.

Při použití u nás běžně dostupných lícových cihel je problematika difuze řešena přes systém tzv. plných spár. To znamená, že větší kapilarita běžných lícových cihel umožní odvětrání vodních par.

Tento způsob řešení difuze, tzn. navržení běžných lícových cihel místo cihel klinker, zejména z důvodů cenových, sebou přináší velký problém, který se stává po celou dobu životnosti líce prakticky neřešitelný. Je to problém tvorby tzv. výkvětů na lícovém zdivu.

Vodní pára, která odchází lícovou cihlou z obvodového pláště, na své cestě ven z cihly rozpouští všechny soli, které jí stojí v cestě a kapilárami je vynáší na povrch lícového zdiva. Zde se voda vypaří a vynesené soli zde zůstávají. Naneštěstí vodní pára s rozpuštěnými solemi opouští cihlu na lícové ploše cihly, a ta se z původně krásně červené stává bělavou nebo i se žlutými skvrnami v závislosti na chemickém složení rozpuštěných solí. Takže původně krásně jednolitě červená fasáda je postupně pokryta bílými skvrnami a mapami, vznikajícími navíc nepravidelně a na nepředvídatelných místech. Tyto skvrny jsou sice pomalu smývány srážkovou vodou (pokud se však nestačí působením vzdušného CO2 přeměnit na nerozpustné soli), ale protože solí, které jsou uvnitř stěny, je velké množství, ať už solí, které se uvolňují z použitých zdících materiálů, ale zejména solí ze zdící malty, je stále co rozpouštět a vynášet na povrch lícového zdiva.

Výrobci běžných lícových cihel doporučují k odstraňování výkvětů různé způsoby, počínaje neustálým omýváním fasádních ploch a konče ošetřováním povrchu lícových cihel hydrofobizačními a speciálními nátěry. Dobře však vědí, že je to jenom oddalování tohoto neřešitelného problému.

A nejhorší je, že tento problém se nejvíce projevuje v prvních letech po dokončení stavby, kdy projektant a stavební firma jsou vázáni zárukami na hotové dílo, a kdy stavebník nebo investor má největší zájem na tom, aby právě jeho stavba byla kvalitní a působila esteticky příznivě.

Jak vznikají výkvěty na režném zdivu z běžných lícových cihel: 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Ideálním řešením pro bezproblémové režné zdivo je použití cihel klinker právě pro svoje vynikající vlastnosti.

Stavební materiály pro režné zdivo.

Základem kvalitního režného zdiva je ostře pálená cihla, tzv. klinker.

Tato cihla má především velice nízkou nasákavost (4 - 6 % hmotnosti), vysokou pevnost v tlaku (minimálně 40 MPa) a je označena značkou mrazuvzdornosti M 50, tzn. že při zkouškách vydrží namáhání prudkým střídáním kladných a záporných teplot (+20°C, -20°C) nejméně 50 cykly. Běžné lícové cihly jsou označeny značkou M 25. Klinker však vydrží toto střídání kladných a záporných teplot podstatně víckrát, ČSN 72 2623 Cihly pro režné zdivo však větší značku mrazuvzdornosti než M 50 nezná.

Lícové cihel klinker mají lícové tři plochy, na lícových plochách se nevyskytují na rozdíl od běžných lícových cihel žádné trhlinky a jsou prosty výkvětutvorných solí. Vyrábějí se v mnoha barevných provedeních a s různým povrchem pohledových ploch.

Důležité je, že lícové cihel klinker se prostřednictvím firmy Klinker Centrum s.r.o. dodávají ve formátu NF o rozměru 240 x 115 x 71 mm, který umožňuje skladbu obvodové vrstvené stěny s kvalitními stavebními materiály vyráběnými v modulu 250 mm.

Při zdění a spárování lícových cihel klinker je třeba zásadně používat průmyslově vyráběné (PV) malty osvědčených výrobců, malty které jsou jednoznačně určeny pro zdění a spárování klinkrů, tzv. klinkermalty. Tyto malty mají kratší dobu tuhnutí než běžné malty a umožňují kvalitní zpracování klinkrového zdiva.

Samozřejmostí je, že stejně jako je lícová cihla klinker dodávána s dokladem o kvalitě výrobku (certifikátem), tak i dodavatelé malt by měli doložit jakost svých výrobků.

Dokladem o kvalitě projektanta je však především správně navržená a dimenzovaná lícová zeď a především nejmodernější stavební prvek - správně navržená a dimenzovaná dvouplášťová větraná stěna s tepelně izolační vrstvou.

Jednoplášťová cihlová lícová zeď.

U jednoplášťové cihlové lícové zdi lze využít pro přenášení zatížení celý průřez zdi. Pro dovolené namáhání je směrodatná nejnižší třída pevnosti cihel použitých v průřezu. Cihly vnější strany musejí být mrazuvzdorné. Tloušťka vnějších zdí má být nejméně 37,5 cm.

Lícová cihla klinker všechny uvedené požadavky spolehlivě splňuje.

Dvouplášťové cihlové lícové zdivo větrané.

Při dimenzování uvažujeme jenom s tloušťkou vnitřního zdiva. Stropy smějí být ukládány jen na tuto stranu. Tloušťku vnitřního zdiva volíme zpravidla 240 mm (případně 300 mm).

Vzduchová mezera má být nejméně šířky 60 a nejvíce 150 mm. Mezeru je třeba chránit před zapadáním zdící maltou. Pokud zdící maltu alespoň na jedné straně vzduchové mezery stíráme, může její šířka být i 40 mm. Vnější plášť je šířky 115 mm (NF).

Takto široké vnější pláště je nutno podpírat po výškových odstupech asi 12 m. Tato vzdálenost může být větší, je-li prokázána stabilita a s přihlédnutím k různému přetvoření plášťů. Je-li podepření z oceli, je nutné používat antikorozní materiál.

Není-li vnější plášť vyšší než 2 podlaží nebo je-li v této výšce podepřen, může být přesah lícového zdiva do 20 mm šířky klinkru.

U budov do dvou plných podlaží můžeme projektovat štítový trojúhelník do výšky 4 m.

Oba pláště, tj. vnitřní a lícovou zeď je nutno spojit drátěnými sponami z nerezavějící oceli. Četnost kotvení má být ve svislém směru alespoň 500 mm a ve vodorovném alespoň 750 mm. První vrstvu spon uložíme co nejníže. Spony ukládáme zpravidla do ložných spár při zdění vnitřního pláště a upravíme ohnutím podle nákresu.

V případě, že neukládáme spony do ložných spár a zvolíme jiný způsob kotvení, je třeba prokázat, že takovéto kotvení přenese sílu min. 1 kN prokluzu na každou sponu. V opačném případě musíme počet spon přiměřeně znásobit.

Vnitřní plášť a stropy podlaží je třeba chránit proti vlhkosti u paty mezery mezi plášti. Izolace se provede ve spádu směrem ven v prostoru vzduchové mezery a také nad okny, dveřními překlady a pod římsami parapetu. Izolace musí být navržena tak, aby po něm nemohl sklouznout vnější plášť - musí se vložit do maltového lože.

Vnější plášť by měl být dole a nahoře opatřen větracími otvory, např. ve formě volných styčných spár. Celkový průřez větracích otvorů by měl činit asi 75 cm2 na 20 m2 plochy fasády včetně oken a dveří.

Nad izolací paty vnějšího pláště vynecháme v první vrstvě cihel volné styčné spáry, který umožní případný odtok kondenzátu.

Ve vnějším plášti nezapomeneme navrhnout svislé dilatační spáry v souladu s členěním fasády. S různým přetvořením vnějšího a vnitřního pláště je třeba počítat zejména u budov s více podlažími.

Při tuhém uchycení překladů k nosné konstrukci je nutno navrhnout vodorovné dilatační spáry s pružným utěsněním.

Svislé dilatační spáry mohou zůstat bez výplně v případě ochrany tepelně izolační vrstvy např. překrytím folií.


7. PROVÁDĚNÍ KLINKROVÉHO ZDIVA - precizností k výjimečnosti.

Příprava.

Před začátkem vlastního vyzdívání lícového zdiva z cihel klinker doporučujeme provést následující kroky.

Je třeba, aby celá dodávka cihel klinker, celé potřebné množství bylo na staveništi.

Cihly klinker jsou dodávány na nevratných paletách a jsou zabaleny PE folií. Palety s cihlami klinker skladujeme na rovném a suchém prostranství, aby nedošlo k jejich znečištění a poškození ještě než budou zabudovány!

Pro vlastní zdění odebíráme cihly klinker vždy z několika palet současně (alespoň ze 3). Tímto opatřením zajistíme barevnou jednotnost celé fasády.

Nejdůležitější částí přípravy je důkladné rozměření rohů, řádků zdiva a všech prostupů v lícovém zdivu. Nejosvědčenější pomůckou pro správné rozměření je použití rohových latí, které tvoří boční hrany zděné fasády. Latě se ustaví do přesné svislice a dobře se ukotví. Latě by měly být hoblované o profilu např. 10x10 cm a nebo se mohou použít duralové profily slabších průřezů. Na latě zakreslíme jednotlivé řádky klinkerů a zvýrazníme parapety a překlady.Výška latí by měla být minimálně výškou jednoho podlaží.

Pamatujte, že pečlivé ustavení svislých latí a rozměření jednotlivých řádků fasády je nejdůležitější etapou přípravných prací před zahájením zdění!!!

Počítáme s tím, že ložná spára by měla mít šířku 10 - 12 mm, styčná 10 mm.

Speciální malta pro zdění a spárování současně.
Zásadně doporučujeme použít speciální maltu pro zdění a spárování cihel klinker (například: zdící malta klinker KC VM 01), která zaručuje správnou dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a má všechny další požadované vlastnosti.

Postup práce:

připravíme si takové množství malty, které zpracujeme v intervalu 1-2 hodin. Konzistence malty by měla být mírně tuhá, plastická. Maltu nanášíme na řádek klinkerů malou fankou (lépe zednickou lžící) opatrně, abychom neznečistili
lícové plochy klinkerů. Maltu ložných a styčných spár lze nanášet současně nebo postupně. Přitom je důležité, aby spáry byly zcela vyplněné maltou. Jedině tak bude hotové zdivo skutečně vodotěsné a současně zabráníme tvorbě
druhotných výkvětů. Malty nanášíme tolik, aby nám malta vystupovala ze zcela zaplněné ložné spáry 3-5 mm. Po zavadnutí malty (cca 2-3 hodiny podle počasí) se malta ve spáře upraví spárovací lžičkou, dřevěnou kulatinou nebo
hadicí tak, aby malta vytvořila ve spáře mírnou prohlubeň. Pozor na předčasné spárování! Při předčasném  spárování hrozí znečištění zdiva neztuhlou maltou. Správně tuhá malta odpadává při spárování v písčité konzistenci.

Zdění.

Nejprve velice přesně vyzdíme rohy. Při vyzdívání rohů použijeme rohovou lať. Rozměření jednotlivých řádků musí být velice přesné. Můžeme použít odpichovátko.

Po pečlivém vyzdění obou rohů líce do výšky 4 - 5 řádků nám zbývá vyzdívka vnitřního pole.

Pro zachování stejné velikosti styčných spár doporučujeme položit si první vrstvu nejprve nasucho a styčné spáry zvětšit nebo zmenšit.

Abychom při dalším zdění zachovávaly stále stejnou šířku spár, doporučujeme si na spodním řádku klinkerů udělat značky po 1 m, jimiž se budeme při dalším zdění řídit.

Přesnost spár kontrolujeme u ložných spár dlouhou vodováhou a u styčných spár závažím. Styčná spára z 1. řádku váže na styčnou spáru 3. řádku, 2. atd.(dle zvolené vazby).

Pozor - při zdění na hydroizolaci se každá 2. až 3. styčná spára první vrstvy klinkerů nechává bez malty, aby docházelo k provětrávání, případně k odtoku kondenzátu.

Zásadně nezdíme za nepříznivého počasí ( déšť, vysoká teplota a přímé sluneční záření, možnost poklesu teploty pod + 5°C). Doporučujeme jednorázově (1 den) vyzdít maximálně 1 metr výšky zdi.

Při každém přerušení zdění dbáme na řádné zakrytí zdiva - čerstvé režné zdivo je nutné důkladně chránit před znečištěním a zejména před povětrnostními vlivy počasí (deštěm, slunečním svitem).

Čištění lícních ploch.
Čištění se provádí až po dokonalém vytvrdnutí zdící a spárovací malty. Ze všech lícových ploch cihel klinker se mechanicky koštětem, kartáčem, případně špachtlí odstraní všechny zaschlé zbytky malt. Toto mechanické za sucha provedené očištění hotového režného zdiva je nejdůležitější fáze čištění lícních ploch !!!

Pak teprve provedeme vlastní omytí čistou vodou a houbou nebo kartáčem odshora dolů. Počítáme s tím, že bude potřeba dostatečné množství vody, která nám bude rozpouštět a odplavovat všechny zbytky rozpustných solí.

Před čištění lícních ploch chemickými přípravky doporučujeme vždy odbornou konzultaci s našimi technickými poradci, kteří Vám rádi poradí a pomohou.


8. LEPENÍ A SPÁROVÁNÍ OBKLADOVÝCH PÁSKÚ KLINKER

1. Pracovní postup lepení a spárování obkladových pásků KLINKER:

Podklad

* podkladní vrstva musí být vyzrálá, tj.nesmí vykazovat větší vlhkost než 4 %
* místní odchylka rovinnosti podkladu nesmí přesáhnout 2 mm – měřeno 2 m latí
* podkladní vápenocementové a cementové omítky musí splňovat požadavky dané příslušnými normami – přídržnost k podkladu musí být minimálně 1,5 Mpa
* podklad musí být bezprašný, bez všech nesourodých částí

Lepení bez výplně spár – technologie zatřeného tmelu.
Po kontrole podkladu přistoupíme k lepení obkladu. U běžné omítky provedeme penetraci penetračním přípravkem Primer 3296, který naneseme na stěnu válečkem nebo štětkou. Po jeho zaschnutí můžeme namíchat lepící tmel. Pro běžné aplikace doporučujeme lepící tmel Klinkerflex nebo RKS. Zubovou stěrkou číslo 8 – 10 nazubujeme tmel (svisle). Do takto připraveného podkladu klademe KLINKER pásky. Ocelovou spárovačkou zahlazujeme nazubovaný tmel v místech spáry. Po vytvrzení tmelu provedeme očištění povrchu mechanicky, při větším znečištění použijeme čistící prostředek Keranet nebo KSE případně ZSE. Před jeho použitím je třeba nejprve čištěnou plochu dostatečně namočit čistou vodou. Po použití čistícího prostředku je třeba provést neutralizaci povrchu například mýdlovou vodou a znovu dostatečně opláchnout čistou vodou.

Spárování.
U hladkých typů KLINKER pásků, například NFP 16, NFP 17, je možné provést klasické spárování natažením spárovací hmoty Klinkerfuge nebo RSS. V tomto případě není potřeba zahlazovat ve spáře lepící tmel.

U KLINKER pásků s reliéfem a zejména u ražených obkladových pásků je nutné provést klasické spárování spárovací lžičkou. Spárovací hmotu namícháme do konzistence polosuché a postupně jí vyplníme a uhladíme spáry. Pro klasické spárování doporučujeme použít speciální spárovací hmotu FM a nebo Klinkerfuge. Po vytvrzení spárovací hmoty provedeme očištění od zbytků spárovacího tmelu.

Úprava povrchu napuštěním – ochrana povrchu.
U neglazovaných KLINKER pásků můžeme povrch napustit bezbarvým silikonovým vodním roztokem s hydrofobními vlastnostmi – Antipluviol S. Ošetřená plocha zůstává propustná vodním parám. Napuštěný povrch lépe chrání obklad před nepřízní počasí a dalšími agresivními vlivy.

Použití hydrofobních přípravků vždy konzultujte s odborníky firmy Klinker Centrum s.r.o.!

 

Lícové cihly a pásky

Dlažba

Střešní krytina Röben

Zpět nahoru